Aktualności


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 12-12-2018 o godz. 16:00 w Domu Kultury Cmolas 212a odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 13-11-2018 o godz. 16:00 ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 10-11-2018 o godz. 13:00 w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 13-10-2018 o godz. 10:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce ul. Kopalniana 35 odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 05-10-2018 o godz. 12:00 w Domu Ludowym w Krempnej odbędzie się konkurs „ O Laur Złotej Patelni” w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 03-10-2018 o godz. 9:30 w Zgłobniu 69 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 01-10-2018 o godz. 16:00 w Domu Kultury w Cmolasie 212 a odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Konkurs dla Edukatorów


Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Więcej szczegółów w pliku:

  Konkurs dla Edukatorów.docx


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-09-2018 o godz. 16:00 przy ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-09-2018 o godz. 16:00 przy ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 11-09-2018 o godz. 13:00 w Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 11-09-2018 o godz. 16:00 w Budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 18-09-2018 o godz. 13:00 w Budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 18-09-2018 o godz. 16:00 w Budynku Domu Ludowego w Kątach odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 28-08-2018 o godz. 9:00 Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Świlcza 150 B odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
PROGRAM FEAD 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

POPŻ Podprogram 2018 - dokumenty aplikacyjne
Wnioski prosimy składać do 31 sierpnia 2018 r. w dwóch egzemplarzach

  Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.docx

  Wniosek dla nowych organizacji.docx

  Wniosek dla organizacji, które już współpracowały.docx


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 02-08-2018 o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Łące 224 D odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
POMOC ŻYWNOŚCIOWA - INFOGRAFIKA


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-07-2018 o godz. 12:00 w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 3 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-07-2018 o godz. 9:00 w Cmolasie 274 A tj. w filii Cmolas Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
MŁODZI - AKTYWNI - PRACUJĄCY

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest współrealizatorem (jako Partner) projektu:
„MŁODZI-AKTYWNI-PRACUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko- sędziszowskiego”


Numer POWR.01.02.01-18-0020/17

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wysokość wkładu UE w projekcie: 648 077,26 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

REKRUTACJA
 • I edycja- kwiecień
 • II edycja- listopad
Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/mlodzi-aktywni-pracujacy

Bardzo proszę o umieszczenie powyższego ogłoszenia.
Informacja RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpacki Bank Żywności (KRS: 0000135528) z siedzibą przy ul. Rynek 17/201, 35-064 Rzeszów, e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl.
 2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Podkarpacki Bank Żywności.
 4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Podkarpacki Bank Żywności.
 5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Podkarpackiego Banku Żywności.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Bank działalności.
 7. Podkarpacki Bank Żywności przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.
 8. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż realizuje projekt „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

więcej szczegółów w pliku
   Informacja o projekcie.pdf
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

14 i 15 maja 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 14 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 15 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

9 i 10 kwietnia 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 9 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 10 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w sierpniu rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Dostępne produkty: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z m akreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

więcej szczegółów w pliku
   FEAD 2017 ogloszenie
Wniosek dla OPL

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017
   Pobierz wniosek
Skierowanie

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
   Pobierz skierowanie
Konkurs dla Edukatorów

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztatów kulinarnych i dietetycznych dla różnych grup wiekowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016, zostaną zatrudnione jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w województwie podkarpackim.

Podkarpacki Bank Żywności zapewnia zwrot kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów. Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu podobnych działań potwierdzone stosowną dokumentacją
Jednocześnie informujemy, że organizacje, które będą brały udział przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2017 i na swoim terenie mają możliwość przedstawienia osób spełniających powyższe wymagania, również mogą zgłaszać takie kandydatury.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201; tel. 17 85 21 223 lub elektronicznie pod adresem e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl
konkurs O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi objętych przez Podkarpacki Bank Żywności i Stowarzyszenie "Dla Równości" Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 tj.: Krempnej, Kotani, Polan, Wyszowatki, Wrzosowej Polany, Grabu, Ożennej, Świątkowej Wielkiej, Myscowej, Świątkowej Małej, Przylasków, Sulistrowej, Draganowej i Pielgrzymki do wzięcia udziału w II Konkursie Kulinarnym "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej. Patronat honorowy nad Konkursem objął Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, który jest fundatorem nagród. Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w Sali Domu Ludowego w Pielgrzymce.

Celem konkursu jest aktywizacja uczestników szkoleń kulinarno-dietetycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (w skrócie: FEAD) oraz ich rodzin, wymiana doświadczeń i przepisów, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy wsi uczestniczących w Projekcie. Nie obowiązuje kryterium wiekowe. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz z wypełnieniem i dostarczeniem do Koordynatorów Projektu w poszczególnych wsiach lub do siedziby Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej formularza zgłoszeniowego, w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2017r. Uczestnik przygotowuje danie główne (drugie danie) i deser. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu pod-grzania przygotowanych potraw. Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.

Oceny potraw dokona 6-cio osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniana zostanie w kategoriach:
 • smak
 • związek z regionem
 • oryginalność
 • łatwość przyrządzenia
 • estetyka - zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są drobny sprzęt AGD niezbędny w każdej nowoczesnej kuchni. Dla pozostałych uczestników - nagrody pocieszenia. Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Mirosławę Widurek Prezesa Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej, dlarownosci@onet.eu, tel. 669 654 169. Jeszcze raz zapraszamy do udziału i życzymy wielu udanych pomysłów!

Szczegóły można znaleźć pod adresem www.dlarownosci.pl/aktualnosci/2_konkurs_kulinarny
Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest wsółrealizatorem (jako Partner) projektu

MŁODZI - AKTYWNI - WYKWALIFIKOWANI

reintegracja społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego POWR.01.02.02-18-0052/16

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 745 385,49 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 "Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz ludzi młodych" Współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

REKRUTACJA

Ruszyła pierwsza edycja naboru do projektu. Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim. Rekrutacja trwa od 18 kwietnia 2017 do 17 maja 2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty


ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com