Aktualności


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

14 i 15 maja 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 14 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 15 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

9 i 10 kwietnia 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 9 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 10 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w sierpniu rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Dostępne produkty: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z m akreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

więcej szczegółów w pliku
   FEAD 2017 ogloszenie
Wniosek dla OPL

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017
   Pobierz wniosek
Skierowanie

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
   Pobierz skierowanie
Konkurs dla Edukatorów

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztatów kulinarnych i dietetycznych dla różnych grup wiekowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016, zostaną zatrudnione jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w województwie podkarpackim.

Podkarpacki Bank Żywności zapewnia zwrot kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów. Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu podobnych działań potwierdzone stosowną dokumentacją
Jednocześnie informujemy, że organizacje, które będą brały udział przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2017 i na swoim terenie mają możliwość przedstawienia osób spełniających powyższe wymagania, również mogą zgłaszać takie kandydatury.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201; tel. 17 85 21 223 lub elektronicznie pod adresem e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl
konkurs O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi objętych przez Podkarpacki Bank Żywności i Stowarzyszenie "Dla Równości" Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 tj.: Krempnej, Kotani, Polan, Wyszowatki, Wrzosowej Polany, Grabu, Ożennej, Świątkowej Wielkiej, Myscowej, Świątkowej Małej, Przylasków, Sulistrowej, Draganowej i Pielgrzymki do wzięcia udziału w II Konkursie Kulinarnym "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej. Patronat honorowy nad Konkursem objął Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, który jest fundatorem nagród. Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w Sali Domu Ludowego w Pielgrzymce.

Celem konkursu jest aktywizacja uczestników szkoleń kulinarno-dietetycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (w skrócie: FEAD) oraz ich rodzin, wymiana doświadczeń i przepisów, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy wsi uczestniczących w Projekcie. Nie obowiązuje kryterium wiekowe. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz z wypełnieniem i dostarczeniem do Koordynatorów Projektu w poszczególnych wsiach lub do siedziby Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej formularza zgłoszeniowego, w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2017r. Uczestnik przygotowuje danie główne (drugie danie) i deser. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu pod-grzania przygotowanych potraw. Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.

Oceny potraw dokona 6-cio osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniana zostanie w kategoriach:
 • smak
 • związek z regionem
 • oryginalność
 • łatwość przyrządzenia
 • estetyka - zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są drobny sprzęt AGD niezbędny w każdej nowoczesnej kuchni. Dla pozostałych uczestników - nagrody pocieszenia. Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Mirosławę Widurek Prezesa Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej, dlarownosci@onet.eu, tel. 669 654 169. Jeszcze raz zapraszamy do udziału i życzymy wielu udanych pomysłów!

Szczegóły można znaleźć pod adresem www.dlarownosci.pl/aktualnosci/2_konkurs_kulinarny
Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest wsółrealizatorem (jako Partner) projektu

MŁODZI - AKTYWNI - WYKWALIFIKOWANI

reintegracja społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego POWR.01.02.02-18-0052/16

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 745 385,49 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 "Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz ludzi młodych" Współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

REKRUTACJA

Ruszyła pierwsza edycja naboru do projektu. Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim. Rekrutacja trwa od 18 kwietnia 2017 do 17 maja 2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty


ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com