AktualnościPROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027Podkarpacki Bank Żywności jako Organizacja Partnerska Regionalna [OPR], razem z Federacją Polskich Banków Żywności *OPO+ oraz współpracującymi Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi *OPL+ odpowiada za dystrybucję artykułów spożywczych i działania towarzyszące w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Więcej informacji znajdziesz w poniższym dokumencie:

   FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023
Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w terminie od 13 czerwca do 15 grudnia 2023 r. realizował zadanie publiczne „Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków” – współfinansowane ze środków otrzymanych ramach dotacji otrzymanej od Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (umowa nr 3/2023/PS).

Celem projektu było łagodzenie skutków ubóstwa wśród mieszkańców Podkarpacia oraz umożliwienie osobom najuboższym wyjścia z trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności. Przy przekazywaniu pomocy żywnościowej współpracowaliśmy z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na terenie Podkarpacia.
Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021 Plus

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 1. Dzień: 11.09.2023r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 2. Dzień: 12.09.2023r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy
Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021 Plus

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 1. Dzień: 22.08.2023r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 2. Dzień: 23.08.2023r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy
PUW


MOPS


ROPS


Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021 Plus

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 1. Dzień: 18.07.2023r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 2. Dzień: 19.07.2023r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od L do Ż

WAŻNE!

Wydawanie żywności tylko dla osób, które dotychczas t.j. ( 13 i 14 czerwca 2023 r.) nie odebrały żywności


Zapraszamy

Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021 Plus

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 1. Dzień: 13.06.2023r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 2. Dzień: 14.06.2023r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy

PROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podkarpacki Bank Żywności uprzejmie informuje, że od miesiąca maja 2023 rozpoczęły się dostawy artykułów żywnościowych z Podprogramu 2021 Plus z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej informacji w pliku poniżej:

   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus.docxOgłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 10.10.2022r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 11.10.2022r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy

Ogłoszenie


Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 8.08.2022r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 9.08.2022r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy

Ogłoszenie

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż do 31 lipca 2022 roku realizuje zadanie publiczne „Lepsze jutro – pomoc humanitarna na Podkarpaciu” w ramach dotacji otrzymanej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (umowa nr 576/DOB/22).

Celem projektu jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem na Podkarpacie uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań instytucji, jednostek pomocy społecznej, OPS, PCPR oraz organizacji pozarządowych w efektywnym i systematycznym udzielaniu pomocy osobom potrzebującym.

Ogłoszenie

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż do 31 grudnia 2022 roku realizuje zadanie publiczne „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa” w ramach dotacji otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów (umowa nr 2/2022).

Celem projektu jest łagodzenie skutków ubóstwa wśród mieszkańców Rzeszowa oraz umożliwienie osobom najuboższym wyjścia z trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności. Realizacja odbywa się w Rzeszowie i dla mieszkańców Rzeszowa. Przy przekazywaniu pomocy żywnościowej współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na terenie Rzeszowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 12.05.2022r. godz. 9:00-15:00 (czwartek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 13.05.2022r. godz. 9:00-15:00 (piątek) Alfabetycznie - od L do Ż

Zapraszamy
Ogłoszenie - Wydawanie żywności


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje o realizacji Programu PO PŻ Podprogram 2021

Miejsce wydawania żywności: magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie
 1. 25.02.2022r. godz. 9:00-15:00 (piątek) Alfabetycznie - od A do K
 2. 28.02.2022r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od L do Ż

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności i przestrzeganiu przepisów reżimu sanitarnego.
Ogłoszenie


”Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych informuje, że w dniu

 1. 25.02.2021r. godz. 9:00-15:00
 2. 28.02.2021r. godz. 9:00-15:00
w magazynie przy ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie odbędą się

warsztaty ekonomiczne zdalne - wydawnicze

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów ( otrzymanie broszury) uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia budżetu domowego.
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa


Podkarpacki Bank Żywności w dniach 15.01 – 31.12.2021 r. realizował zadanie publiczne z dotacji Gminy Miasto Rzeszów – „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa”

W ramach zadania przekazywana była pomoc żywnościowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemem ubóstwa i niedożywienia. W celu prowadzenia sprawnej dystrybucji współpracowaliśmy z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu miasta Rzeszowa. Pomoc żywnościowa trafiła do ponad 5 tys. osób potrzebujących. Przekazana żywność przyczyniła się do łagodzenia trudnej sytuacji osób ubogich w Rzeszowie.

Ogółem w trakcie realizacji zadania przekazaliśmy 338 862,28 kg żywności o wartości 2 405 819,05 zł.
Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2020

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

 1. Dzień 11.10.2021r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 12.10.2021r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od N do Ż

Ogłoszenie


Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż realizuje zadanie publiczne „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Rzeszowa” w ramach dotacji otrzymanej od Prezydenta Miasta Rzeszowa (umowa nr 1/2021).

Celem projektu jest łagodzenie skutków ubóstwa wśród mieszkańców Rzeszowa oraz umożliwienie osobom najuboższym wyjścia z trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności.

Realizacja odbywa się w Rzeszowie i dla mieszkańców Rzeszowa. Przy przekazywaniu pomocy żywnościowej współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej na terenie Rzeszowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Ogłoszenie


Zapraszamy do składania wniosku weryfikującego na nowy POPŻ Podprogram 2021 do dnia 15.10.2021.


  Wniosek weryfikacyjny.docx

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2020

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

 1. Dzień 06.09.2021r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 07.09.2021r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od N do Ż

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2020

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

 1. Dzień 12.07.2021r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 13.07.2021r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od N do Ż

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2020

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną prosimy o przestrzeganie poniższych procedur

 1. Dzień 10.05.2021r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 11.05.2021r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od N do Ż

Przypominamy !!!

 1. O obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust,
 2. O zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 3. Osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2020

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmieniamy procedury

 1. Dzień 15.03.2021r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 16.03.2021r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od N do Ż

Przypominamy !!!

 1. O obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust,
 2. O zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 3. Osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2019

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmieniamy procedury i harmonogram VI Tury:

 1. Dzień 11.08.2020r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 12.08.2020r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od N do Ż

Przypominamy !!!

 1. O obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych.
 2. O zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 3. Osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2019

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmieniamy procedury i harmonogram V Tury:

 1. Dzień 01.07.2020r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od A do M
 2. Dzień 02.07.2020r. godz. 9:00-15:00 (czwartek) Alfabetycznie - od N do Ż

Przypominamy !!!

 1. O zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 2. Osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2019

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmieniamy procedury i harmonogram IV Tury:

 1. Dzień 18.05.2020r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do J
 2. Dzień 19.05.2020r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od K do R
 3. Dzień 20.05.2020r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od S do Ż

Przypominamy !!!

 1. o obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych.
 2. Zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 3. osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” wznawia realizację Programu PO PŻ Podprogram 2019

Miejsce wydawania magazyn Podkarpackiego Banku Żywności ul. Konopnickiej 18 w Rzeszowie

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną zmieniamy procedury i harmonogram III Tury:

 1. Dzień 27.04.2020r. godz. 9:00-15:00 (poniedziałek) Alfabetycznie - od A do G
 2. Dzień 28.04.2020r. godz. 9:00-15:00 (wtorek) Alfabetycznie - od H do M
 3. Dzień 29.04.2020r. godz. 9:00-15:00 (środa) Alfabetycznie - od N do R
 4. Dzień 30.04.2020r. godz. 9:00-15:00 (czwartek) Alfabetycznie - od S do Ż

Przypominamy !!!

 1. o obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych.
 2. Zachowaniu 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 3. osobom pozostającym w kwarantannie po zgłoszeniu odpowiednim instytucjom, żywność dostarczana jest do miejsca zamieszkania.

Ogłoszenie


w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych "Rodzina Rodzin" odwołujemy z przyczyn od nas niezależnych zaplanowane na 30-31 marca 2020 roku wydawanie żywności w ramach Programu Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa-2014-2020 Podprogram 2019.

Podkarpacki Bank Żywności
Ogłoszenie


ODWOŁANIE ZAPLANOWANYCH WARSZTATÓW

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom zakwalifikowanym do udziału w PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019, tymczasowo wstrzymujemy realizację warsztatów prowadzonych w ramach działań towarzyszących do czasu odwołania bezpośredniego zagrożenia zakażeniem przez upoważnione do tego służby.
Ogłoszenie


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach 25 i 26 lutego 2020 r. w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019

 • 25 lutego - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M
 • 26 lutego - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Stowarzyszenie „RAZEM” w Budach Głogowskich informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r.w godz.16:00 –18:00 w MGDK w Głogowie Młp. ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12 odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego.

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 20-11-2019 o godz. 16:00 w Rzeszowie Rynek 17/201 odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
UWAGA!

Z przyczyn niezależnych od organizatorów spotkanie integracyjne w dniu 12.10.2019 r. odbędzie się w Domu Ludowym w miejscowości Kąty 224.

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 21-10-2019 o godz. 16:00 w Domu Kultury w Cmolasie 212a odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 12-10-2019 o godz. 10:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce ul. Kopalniana 35 odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 23-09-2019 o godz. 10:00 w Domu Ludowym w Osieku Jasielskim odbędzie się konkurs „O Laur Złotej Patelni” w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 07-09-2019 o godz. 16:00 w Binarowej odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 02-09-2019 o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Nowej Wsi odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 02-09-2019 o godz. 10:00 w Klubie Seniora w Jaśliskach 35 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, ponieważ niestety nie mamy wpływu na przebieg procedur.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych.

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.
UWAGA!

W związku z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji POPŻ Podprogram 2019 informujemy, iż termin przesyłania wniosków weryfikacyjnych dla OPL zostaje wydłużony do 31 sierpnia br. Rozstrzygnięcie i wybór OPL do realizacji Podprogramu 2019 nastąpi do 13 września br.

Ogłoszenie - Nabór osób do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych

 

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Więcej szczegółów w załączniku:
  FEAD 2019 - trenerzy konkurs.docx

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-08-2019 o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-08-2019 o godz. 10:00 w Domu Ludowym w Pielgrzymce odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 2-08-2019 o godz. 16:00 w Remizie Strażackiej w Wólce Hyżneńskiej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 03-07-2019 o godz. 9:00 w Cmolasie 274 A tj. w filii Cmolas Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 03-07-2019 o godz. 11:30 w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 3 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 11-06-2019 o godz. 9:00 w Zgłobniu 69 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-06-2019 o godz. 11:00 w Klubie Seniora w Jaśliskach 35 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-06-2019 o godz. 13:00 w Domu Ludowym w Myscowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-06-2019 o godz. 10:00 w Zespole Szkół w Łące 224 D odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż realizuje projekt „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków ubóstwa wśród mieszkańców Podkarpacia oraz umożliwienie osobom najuboższym wyjścia z ich trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności i podniesienie poziomu wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu.

Szczegółowe cele projektu to:
 1. Edukacja w zakresie promocji prawidłowego żywienia oraz zdrowego i taniego przygotowywania posiłków;
 2. Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Wzmocnienie lokalnych ngo, mogących odegrać kluczową rolę w reintegracji społecznej i zawodowej swoich beneficjentów;
 4. Animowanie społeczności, mające na celu diagnozowanie problemu w kontekście niedożywienia, złego odżywiania się, aktywizowania klientów pomocy społecznej, aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej i wypracowanie wniosków, zaleceń, dobrych praktyk, które mogą być stosowane przez organizacje partnerskie w kontaktach z podopiecznymi;
 5. Wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk;
 6. Zapewnienie dostaw żywności dla osób najbardziej potrzebujących – ok. 20000 osób za pośrednictwem organizacji pozarządowych;
 7. Pozyskiwanie większej ilości zdrowych, odżywczych produktów spożywczych;
 8. Podniesienie świadomości społeczeństwa o problemie niedożywienia i złego odżywiania;
 9. Odciążenie lokalnych organizacji od samodzielnego pozyskiwania żywności, co pozwoli im na wzmocnienie innych działań aktywizujących swoich podopiecznych;
 10. Promocja wolontariatu;
 11. Zapobieganie marnowaniu żywności.

Liczba osób, które będą objęte działaniami projektowymi oraz zasięg:
 • warsztaty / szkolenia kulinarno – dietetyczne – 5 powiatów: rzeszowski, kolbuszowski, jasielski, krośnieński – 180 osób
 • spotkania integracyjne – 3 powiaty: rzeszowski, kolbuszowski, jasielski – minimum 80 osób łącznie
 • konkurs kulinarny – 1 powiat: 18 uczestników
 • dystrybucja żywności – minimum 5 powiatów(rzeszowski, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński): ok. 1000 osób otrzymujących pomoc żywnościową,
 • zbiórka żywności – 700 wolontariuszy, 24 000 posiłków, ok. 6000 odbiorców – minimum 5 powiatów: rzeszowski, krośnieński, kolbuszowski, łańcucki, jasielski.

Okres realizacji od 29.04 – 15.12.2019 r.
Uwaga - zmiana terminu!


Informujemy, iż ulega zmianie termin warsztatów kulinarnych zaplanowanych na 26 kwietnia 2019 r. 10:00-12:00 w Kolbuszowej ul. J. Pawła II 8. Warsztaty zostają przeniesione na 20 maja 2019 r. w godz. 10:00 –12:00 w Kolbuszowej ul. J. Pawła II 8.

Zapraszamy !!!!
Uwaga - zmiana terminu!


Informujemy, iż ulega zmianie termin warsztatów ekonomicznych zaplanowanych na: 25 marca 2019 r. 16:00-18:00 w Urzędzie Gminy (sala nr 1) w Raniżowie warsztaty zostają przeniesione na

29 marca 2019 r. w godz. 16:00 –18:00

w Urzędzie Gminy(sala nr 1) w Raniżowie.
PO PŻ WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 28-29 styczeń 2019


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach 11 i 12 marca 2019 r. w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018
 • 11 marca 2019 r. - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A - M
 • 12 marca 2019 r. - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż

Uwaga - zmiana terminu!


Informujemy, iż z powodu choroby trenera warsztaty kulinarne zaplanowane na 13 lutego 2019 r. 16:00-18:00 w Domu Ludowym we Wrocance zostają przeniesione na 25 lutego 2019 r. w godz. 16:00 –18:00 w Domu Ludowym we Wrocance.
Uwaga - zmiana terminu!


Informujemy, iż z powodu choroby trenera warsztaty kulinarne zaplanowane na 12 lutego 2019 r. 12:00-14:00 w Domu Ludowym w Pielgrzymce zostają przeniesione na 18 lutego 2019 r. w godz. 12:00 –14:00 w Domu Ludowym w Pielgrzymce.
PO PŻ WYDAWANIE ŻYWNOŚCI 28-29 styczeń 2019


Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach 28 i 29 stycznia 2019 r. w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018
 • 28 stycznia 2019 r. - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M
 • 29 stycznia 2019 r. - godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 12-12-2018 o godz. 16:00 w Domu Kultury Cmolas 212a odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 13-11-2018 o godz. 16:00 ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 10-11-2018 o godz. 13:00 w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 13-10-2018 o godz. 10:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce ul. Kopalniana 35 odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 05-10-2018 o godz. 12:00 w Domu Ludowym w Krempnej odbędzie się konkurs „ O Laur Złotej Patelni” w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 03-10-2018 o godz. 9:30 w Zgłobniu 69 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 01-10-2018 o godz. 16:00 w Domu Kultury w Cmolasie 212 a odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Konkurs dla Edukatorów


Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Więcej szczegółów w pliku:

  Konkurs dla Edukatorów.docx


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-09-2018 o godz. 16:00 przy ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 27-09-2018 o godz. 16:00 przy ul. B. Krzywoustego 4/47 w Rzeszowie odbędzie się spotkanie integracyjne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 11-09-2018 o godz. 13:00 w Ośrodku Szkoleniowo - Rekreacyjnym Diecezji Rzeszowskiej w Kotani odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 11-09-2018 o godz. 16:00 w Budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie ul. Mickiewicza 18 odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 18-09-2018 o godz. 13:00 w Budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 18-09-2018 o godz. 16:00 w Budynku Domu Ludowego w Kątach odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 28-08-2018 o godz. 9:00 Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Świlcza 150 B odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
PROGRAM FEAD 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

POPŻ Podprogram 2018 - dokumenty aplikacyjne
Wnioski prosimy składać do 31 sierpnia 2018 r. w dwóch egzemplarzach

  Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.docx

  Wniosek dla nowych organizacji.docx

  Wniosek dla organizacji, które już współpracowały.docx


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 02-08-2018 o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Łące 224 D odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
POMOC ŻYWNOŚCIOWA - INFOGRAFIKA


DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-07-2018 o godz. 12:00 w Kolbuszowej ul. Tyszkiewiczów 3 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

 

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w dniu 26-07-2018 o godz. 9:00 w Cmolasie 274 A tj. w filii Cmolas Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej odbędą się warsztaty kulinarne w ramach projektu „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
MŁODZI - AKTYWNI - PRACUJĄCY

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest współrealizatorem (jako Partner) projektu:
„MŁODZI-AKTYWNI-PRACUJĄCY- aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko- sędziszowskiego”


Numer POWR.01.02.01-18-0020/17

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wysokość wkładu UE w projekcie: 648 077,26 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

REKRUTACJA
 • I edycja- kwiecień
 • II edycja- listopad
Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/mlodzi-aktywni-pracujacy

Bardzo proszę o umieszczenie powyższego ogłoszenia.
Informacja RODO

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpacki Bank Żywności (KRS: 0000135528) z siedzibą przy ul. Rynek 17/201, 35-064 Rzeszów, e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl.
 2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Podkarpacki Bank Żywności.
 4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Podkarpacki Bank Żywności.
 5. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Podkarpackiego Banku Żywności.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Bank działalności.
 7. Podkarpacki Bank Żywności przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.
 8. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż realizuje projekt „DOBRZE ODŻYWIENI NIE SĄ WYKLUCZENI” dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

więcej szczegółów w pliku
   Informacja o projekcie.pdf
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

14 i 15 maja 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 14 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 15 maja godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” informuje, że w dniach:

9 i 10 kwietnia 2018 r.

w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej 18 będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017
 • 9 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie A- M

 • 10 kwietnia godz. 9.30 – 15.30 – alfabetycznie N - Ż


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w sierpniu rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Dostępne produkty: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z m akreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

więcej szczegółów w pliku
   FEAD 2017 ogloszenie
Wniosek dla OPL

WNIOSEK WERYFIKUJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA PRZEZ ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2017
   Pobierz wniosek
Skierowanie

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
   Pobierz skierowanie
Konkurs dla Edukatorów

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu dietetyki, żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztatów kulinarnych i dietetycznych dla różnych grup wiekowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka

Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016, zostaną zatrudnione jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w województwie podkarpackim.

Podkarpacki Bank Żywności zapewnia zwrot kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów. Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu podobnych działań potwierdzone stosowną dokumentacją
Jednocześnie informujemy, że organizacje, które będą brały udział przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2017 i na swoim terenie mają możliwość przedstawienia osób spełniających powyższe wymagania, również mogą zgłaszać takie kandydatury.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201; tel. 17 85 21 223 lub elektronicznie pod adresem e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl
konkurs O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkańców wsi objętych przez Podkarpacki Bank Żywności i Stowarzyszenie "Dla Równości" Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 tj.: Krempnej, Kotani, Polan, Wyszowatki, Wrzosowej Polany, Grabu, Ożennej, Świątkowej Wielkiej, Myscowej, Świątkowej Małej, Przylasków, Sulistrowej, Draganowej i Pielgrzymki do wzięcia udziału w II Konkursie Kulinarnym "O Laur Złotej Patelni Beskidu Niskiego". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej. Patronat honorowy nad Konkursem objął Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, który jest fundatorem nagród. Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w Sali Domu Ludowego w Pielgrzymce.

Celem konkursu jest aktywizacja uczestników szkoleń kulinarno-dietetycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (w skrócie: FEAD) oraz ich rodzin, wymiana doświadczeń i przepisów, budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy wsi uczestniczących w Projekcie. Nie obowiązuje kryterium wiekowe. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz z wypełnieniem i dostarczeniem do Koordynatorów Projektu w poszczególnych wsiach lub do siedziby Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej formularza zgłoszeniowego, w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2017r. Uczestnik przygotowuje danie główne (drugie danie) i deser. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw na miejsce oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu pod-grzania przygotowanych potraw. Uczestnicy przygotowują potrawy konkursowe na własny koszt.

Oceny potraw dokona 6-cio osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniana zostanie w kategoriach:
 • smak
 • związek z regionem
 • oryginalność
 • łatwość przyrządzenia
 • estetyka - zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne.

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są drobny sprzęt AGD niezbędny w każdej nowoczesnej kuchni. Dla pozostałych uczestników - nagrody pocieszenia. Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Mirosławę Widurek Prezesa Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej, dlarownosci@onet.eu, tel. 669 654 169. Jeszcze raz zapraszamy do udziału i życzymy wielu udanych pomysłów!

Szczegóły można znaleźć pod adresem www.dlarownosci.pl/aktualnosci/2_konkurs_kulinarny
Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest wsółrealizatorem (jako Partner) projektu

MŁODZI - AKTYWNI - WYKWALIFIKOWANI

reintegracja społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego POWR.01.02.02-18-0052/16

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 745 385,49 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 "Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz ludzi młodych" Współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

REKRUTACJA

Ruszyła pierwsza edycja naboru do projektu. Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim. Rekrutacja trwa od 18 kwietnia 2017 do 17 maja 2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty


ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com